Diaconie

Diaconale collecte 31 januari: Kerk en vluchteling

Nog altijd is er veel nood onder uitgeprocedeerde vluchtelingen, die niet terug kunnen naar het land van herkomst. Bij de Stichting Kerk en Vluchteling kunnen zij een beroep doen op het noodfonds voor praktische hulp, zoals vergoeding van griffie- en legeskosten, reisgeld, medische kosten en soms leefgeld. Met uw bijdrage voor deze Stichting in de eerste collecte kunnen deze vluchtelingen, die al langer in Nederland wonen in moeilijke omstandigheden, geholpen worden. Maak uw bijdrage over via de chrch-app, via de qr-code of via NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein.