Diaconie

Diaconale collecte 7 februari: Bangladesh

Bangladesh heeft vaak te maken met overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds meer voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar leert ze ook hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen. Maak uw bijdrage over via de chrch-app, via de qr-code of via NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein.