Diaconie

Diaconale collecte 14 februari: Noodhulp Ethiopië

Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de Kerk van Ethopië helpt Kerk in Actie de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar nóg beter is het als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtraining en leren ze welke gewassen beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op andere manieren geld verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt. Maak uw bijdrage over via de chrch-app, via de qr-code of via NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein.