Algemeen

Uit de kerkenraadscommissie

De kerkenraadscommissie heeft deze week weer vergaderd. De volgende punten zijn besproken:

  • Sander is in contact met het wijkteam in Zuidbroek en het gaat er steeds meer op lijken dat er een jongerencentrum komt in het voormalige restaurant in het Kristal. We kijken hoe De Fontein daar een bijdrage aan kan gaan leveren. Ook is er contact met Youth for Christ.
  • Arnold Dubbelman geeft online catechese aan de jeugd in de gemeente. We zoeken nog wel een catecheet voor de groep 12-14 jaar. Ook zoekt de jeugdclub Flow nieuwe jeugdleiding. Wie voelt zich geroepen? Stuur dan een mailtje naar secretariaat@defonteinapeldoorn.nl.
  • De Fonteinjeugd doet mee met de online PaasChallenge van Jong Protestant. Het thema is ‘Wees niet bang’.
  • Rondom de 40-dagentijd wordt de gemeente uitgedaagd stil te staan bij 40 vragen. Binnenkort daarover meer.
  • We hebben onlangs kunnen genieten van de eerste online kinderkerk op zondagmorgen om 9.30 uur, voorafgaand aan de dienst. De bedoeling is dat er een kinderkerk is op de tweede zondag van de maand.
  • Een belangrijk agendapunt tijdens de vergadering was vernieuwing/verjonging van de kerkenraadscommissie. Het is gebleken dat we meer tijd nodig hebben om dit te bespreken. Daarom komt de kerkenraadscommissie 23 februari ’s avonds weer online bijeen.
  • Omdat De Fontein een pioniersplek is binnen de PKN, wordt er elk jaar een ontwikkelverslag geschreven. Deze moet, nadat de Algemene Kerkenraad akkoord is, verstuurd worden naar de PKN. Het verslag is klaar en is verstuurd naar de Algemene Kerkenraad.
  • Tijdens de online kerkdiensten gaan we vermelden dat mensen lid of vriend van De Fontein kunnen worden. Ook zal er een mogelijkheid worden geboden om, als onze eigen predikanten voorgaan, na te praten met hen.
  • In januari is er een eerste evaluatie gehouden met beide predikanten.
  • Binnen enkele weken worden de onlinekringen op zondagmorgen na de dienst weer opnieuw ingedeeld. Doe je nog niet mee, maar wil je je wel graag aansluiten? Stuur een mailtje naar secretariaat@defonteinapeldoorn.nl.

We willen je vragen te bidden voor het werk van de kerkenraadscommissie. Het leiden van een gemeente in coronatijd is niet eenvoudig. Hoe zorgen we ervoor dat de gemeente betrokken blijft? Hoe zorgen we ervoor dat we elkaar in het vizier houden en elkaar ondersteuning geven waar nodig? Daarom ook een oproep aan allen die in deze tijd eenzaamheid ervaren, gewoon om een praatje verlegen zitten of tegen zaken aanlopen waar je even geen raad mee weet. Geef het alsjeblieft door. We kunnen als kerkenraadscommissie ook niet alles overzien. Schroom niet en mail of bel de secretaris: 06-53923120 – secretariaat@defonteinapeldoorn.nl. We wensen jullie zegen en vrede van God. “Allen die uw hoop vestigt op de HEER: wees sterk en houd moed.” Psalm 31:25.