Financiën

Extra collecte 21 februari: Leprazending

Leprazending is een internationale christelijke organisatie die lepra bestrijdt. In hun strijd vergeten ze de individuele patiënt niet, en behandelen hem of haar met aandacht en liefde. Leprapatiënten worden vaak gediscrimineerd en buitengesloten. Leprazending wil juist deze mensen medisch, sociaal en geestelijk bijstaan. Op die manier dragen we Gods liefde uit. U kunt geven via de chrch-app of via https://defonteinapeldoorn.nl/ondersteun. Geef bij ‘Project’ aan dat u bij wilt dragen voor de ‘Leprazending’. Mensen die graag het bedrag via hun eigen bankomgeving willen overmaken, kunnen gebruiken maken van de bankrekening NL58INGB0007810289 t.n.v. PGA betreffende De Fontein. Vermeld er wel even bij: ‘Leprazending’.