Algemeen

Rooster van aftreden kerkenraadscommissie

Tijdens een extra kerkenraadscommissievergadering op dinsdag 23 februari 2021 is gesproken over vernieuwing van de kerkenraadscommissie. Omdat we geen kerkenraad hebben, zijn er geen regels over het rooster van aftreden van leden van de kerkenraadscommissie. Maar om vernieuwing mogelijk te maken is besloten dat er per 1 september 2021 drie leden hun plek beschikbaar stellen voor vernieuwing. Waarom ineens drie? Dit heeft te maken met het feit dat het merendeel van de kerkenraadscommissie vanaf het begin van het ontstaan van De Fontein in de commissie zit. En om een evenwichtig rooster van aftreden te krijgen, is het nu van belang om drie vacatures open te stellen. Zet alvast de gemeenteavond van 16 maart in je agenda. Dan gaan we met elkaar in gesprek hoe we verder gaan en hoe we nieuwe mensen in de kerkenraadscommissie kunnen krijgen. We houden je op de hoogte.

Hartelijke groet,

De Kerkenraadscommissie