Diaconie

Diaconale collecte 7 maart

Om het ambt van diaken goed uit te kunnen oefenen is scholing nodig. In speciale cursussen wordt hen de gelegenheid geboden te ontdekken wat het ambt inhoudt en wat de vragen en wat de taken en rollen van de diakenen zijn. De eerste collecte is dan ook bestemd voor toerusting van de diakenen. Maak uw bijdrage over via de chrch-app, NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of via https://site.skgcollect.nl/292/gift/formulier.html?id=7423.