Algemeen Leren en ontmoeten

Nieuwe samenstelling online-kringen + extra vragen

Na een aantal keren samengekomen te zijn in de huidige samenstelling is het tijd de online-kringen weer te husselen. Dit heeft de kerkenraadscommissie deze week gedaan. We hebben niet helemaal kunnen voorkomen dat je in een groep zit met allemaal nieuwe gezichten. Na drie ronden online-kringen is de kans groot dat je al met bekenden in een groep komt te zitten.

Je wordt in ieder geval van harte uitgenodigd om vanaf zondag 7 maart 2021 in een nieuwe groep bij elkaar te komen. De gastheer en/of -vrouw zal jullie een link sturen om mee te doen. De nieuwe lijst is via de nieuwsbrief met jullie gedeeld. Sta je nog niet ingedeeld? Stuur even een mailtje naar secretariaat@defonteinapeldoorn.nl. Dan zorgen we ervoor dat je alsnog mee kunt doen met een van de groepen.

Extra vragen om te bespreken tijdens de ontmoeting hebben te maken met de werken van barmhartigheid. Die staan in de lijdensweken centraal. Zondag 7 maart gaat het over ‘de vreemdeling onderdak bieden’:

  1. Bij ‘vreemdeling’ denken we vaak aan asielzoekers en statushouders.  De vraag of we hen onderdak bieden in Apeldoorn/Nederland wordt vaak als een politieke keus gezien. Maar hoe gastvrij zijn we in de Fontein voor hen?
  2. En als het gaat om een (Nederlandse) ‘vreemdeling’  die pas naar Apeldoorn verhuisd is vanuit elders in Nederland, hoe gaan we daar mee om? Binnen en buiten de Fontein?
  3. Ken jij vluchtelingen, statushouders of asielzoekers? Zou je iemand willen leren kennen om te kijken wat je voor hem/haar kan betekenen en hij/zij voor jou? Zo ja, dan kun je een mailtje sturen naar secretariaat@defonteinapeldoorn.nl. Dan zorgen we ervoor dat je via Vluchtelingenwerk Apeldoorn ‘gematcht’ wordt met een statushouder die op zoek zijn naar iemand die ze kunnen ontmoeten, kunnen leren kennen.
  4. Gaat deze opdracht eigenlijk over ‘gastvrijheid’?