Diaconie

Diaconale collecte 14 maart

In Oost-Groningen en Limburg wordt armoede vaak doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig werk en er is een tekort aan voorzieningen om kansarme jongeren goed op te vangen. Juist in deze regio’s zijn de kerken klein en hebben ze niet veel financiële middelen. Hoe kun je dan als diaconie iets doen voor mensen in kwetsbare omstandigheden, voor kinderen die opgroeien in armoede? Kerk in Actie begeleidt kerken in deze regio’s in hun diaconale taak en ondersteunt hen zonodig financieel. Maak uw bijdrage over via de chrch-app, NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of via https://site.skgcollect.nl/292/gift/formulier.html?id=7423.