Algemeen

Kerkdiensten en corona

De kerkenraadscommissie heeft deze week vergaderd. Een van de onderwerpen was hoe verder met de diensten op zondag. We hebben het advies van de PKN overgenomen om voorzichtig de diensten weer fysiek te gaan beleggen. Afgesproken is dat vanaf Pasen (4 april) er maximaal 30 mensen de dienst kunnen bijwonen. U kunt zich via de agenda op de website aanmelden voor de diensten. Vanaf aanstaande zondag 14 maart zal de onlinedienst uitgezonden worden vanuit het Kristal. De week erop gebeurt dat ook. Op 28 maart is er een doopdienst. Daar zullen alleen familie en vrienden van de doopouders (maximaal 30 mensen) aanwezig zijn. De week erop, op 4 april, geven we de ruimte aan de gemeente. Uiteraard hanteren we de regels van het RIVM. Daardoor is er voorlopig nog geen mogelijkheid om na de dienst koffie te drinken.