Diaconie

Diaconale collecte 28 maart

Mensen die extra aandacht nodig hebben, waarderen het dat ze die van de kerk krijgen en met de feestdagen een attentie ontvangen. Met deze collecte wordt het mogelijk gemaakt dat mensen die door hun leeftijd of gezondheid minder mobiel zijn, of in de coronatijd zich nog eenzamer voelen, een zichtbaar teken van meeleven ontvangen. Maak uw bijdrage over via de chrch-app, NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of via https://site.skgcollect.nl/292/gift/formulier.html?id=7423.