Algemeen

Geen fysieke diensten tot en met 18 april 2021

Helaas hebben we als kerkenraadscommissie moeten besluiten het fysiek samenkomen in het Kristal uit te stellen. Zoals je in het nieuws hebt kunnen lezen, heeft het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken (CIO) een Covid-routekaart voor kerken vastgelegd. Als kerkelijke gemeente vinden we dat het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is om de regels/adviezen van de overheid te volgen, zeker omdat wij te ‘gast’ zijn in het Kristal. Het CIO geeft aan dat bij het risiconiveau ‘Zeer Ernstig, met verzwaring wegens de lockdown’ alleen online uitzendingen worden geadviseerd. We volgen dit advies op. Dit betekent dat we in ieder geval tot en met 18 april 2021 alleen online diensten verzorgen. Uiteraard zien we er erg naar uit om elkaar weer te ontmoeten, maar we moeten nog even geduld hebben. Geduld is een kenmerk van wijsheid, volgens Spreuken 14: 29. Maar het is ook een kenmerk van liefde, zoals je kunt lezen in 1 Korintiërs 13: 14. Laten we in liefde en geduld om elkaar heen blijven staan. In gebed, maar ook in het creatief omzien naar elkaar.