Algemeen

Geen Paaszang op 1e Paasdag op het Raadhuisplein

Op 1e Paasdag  4 april zal de Paaszang op het Raadhuisplein in Apeldoorn i.v.m. de coronamaatregelen niet doorgaan. Ook dit jaar geen 400 mensen uit allerlei kerken en gemeentes die elkaar ontmoeten en na het carillonspel de bekende Paasliederen zingen onder begeleiding van het muziekkorps van het Leger des Heils en luisteren naar een 5 minuten toespraak en gezamenlijk het Onze Vader bidden.
Deze Paaszang-traditie is ontstaan tijdens de Tweede Wereldoorlog als bemoediging, troost en daad van geloof in die periode van angst, onzekerheid en onvrijheid.

We wensen jullie Gods zegen en hopen elkaar volgend jaar weer te begroeten met die bekende boodschap van Pasen: ‘De Heer is waarlijk opgestaan’

Namens het Interkerkelijk comité Paaszang Apeldoorn,

Marcel van Straten