Algemeen

Positief bericht op het ontwikkelverslag Pioniersplek De Fontein

De kerkenraadscommissie van De Fontein heeft een ontwikkelverslag geschreven n.a.v. het vierde pioniersjaar. Ieder jaar moeten we als pioniersplek verantwoording afleggen over wat we hebben gedaan en wat onze plannen voor de komende periode zijn. Je kunt het verslag lezen via de chrch-app: https://defonteinapeldoorn.chrch.app/channels/2400. De afdeling Pionieren van de Protestantse Kerk schreef een reactie n.a.v. het ontwikkelverslag:

“Het is mooi om te lezen hoe jullie pioniersplek zich ontwikkelt en dat het voor een substantiële groep mensen een belangrijke plek mag zijn. Wat jullie beschrijven nemen we ook mee bij de algemene reflectie op pionieren in de landelijke leergemeenschap. 

Prachtig te lezen hoe de Fontein dienstbaar is aan de wijk en samenwerkt met allerlei organisaties en kerken in de stad. Jammer dat corona hier en daar roet in het eten heeft gegooid. Dat is jullie niet gegund. Tegelijkertijd zien we veerkracht om ook van wat toch niet blijkt te kunnen iets nieuws te maken wat wel kan (decor drive thru gebruiken voor online-programma). We zijn enthousiast over een aantal keuzes die jullie hebben gemaakt: pioniersteam op laten gaan in kerkenraadscommissie en het aanstellen van 1,1 fte predikant. Deze getuigen van visie en moed. Ook de inbedding en uitwisseling in kerkelijk Apeldoorn maakt jullie tot voorbeeld voor andere meer ervaren pioniersplekken. Mooi ook dat jullie de voorzitter van de Algemene Kerkenraad mogen leveren. Dat zegt iets over het vertrouwen van de bestaande kerken in de Fontein.

Wij wensen jullie een goede en gezegende voortzetting van jullie mooie werk!”

De PKN heeft opnieuw, volgens afspraak, een financiële bijdrage gedaan voor begeleidingskosten en subsidie. We zijn de PKN daar zeer erkentelijk voor.