Leren en ontmoeten

Zondagavond 18 april- gebedsbijeenkomst

Zondagavond 18 april aanstaande organiseert De Fontein een interkerkelijke gebedsbijeenkomst. Ds. Sjoerd Muller zal de avond leiden. Er is een korte inleiding, waarna we gaan bidden voor de kerken, voor de stad en voor de wereld om ons heen. De bijeenkomst zal online gehouden worden en om 19.30 uur beginnen. Rond 20.30 uur is de afsluiting. Wilt u meevieren en -bidden? Stuur even een mail naar sjoerdmuller@hotmail.com en dan krijgt u een link toegezonden”.