Algemeen Jongerenactiviteiten

Update activiteiten pionieren in Zuidbroek

Update jongerencentrum in Zuidbroek

Afgelopen winter raakte ik, Sander Ris, als predikant-pionier betrokken bij een groep jongeren en buurtbewoners uit Zuidbroek die bezig zijn om een jongerencentrum te realiseren in de wijk. Als Fontein zijn we al jaren aan het zoeken naar geschikte ruimte in de wijk voor kinder- en jongerenactiviteiten. Op dit moment worden verschillende groepen die daarmee bezig zijn bij elkaar gebracht: het seculiere jongerenwerk van Stimenz, het christelijke jongerenwerk van De Fontein en groepjes jongeren of buurtbewoners uit de wijk zelf.

Ronde Tafel

We hebben een Ronde Tafel opgezet waaraan ook de stadsdeelmanager en een adviesorgaan van B&W (burgemeester en wethouders) deelnemen. Het brengt mij in contact met actieve Zuidbroekers – vaak met een ‘sociaal hart’ – en die connecties brengen mooie (geloofs)gesprekken met zich mee. Ik merk dat we als Fontein een opvallend positieve reputatie hebben, waar ik verder op kan bouwen. Het geeft mij ook toegang tot het Apeldoornse netwerk van maatschappelijke en gemeentelijke instanties. Wanneer ik namens De Fontein als pionier in de stad Apeldoorn mag werken, helpt het ontzettend dat ik in een kleinere setting als Zuidbroek ervaring op kan doen en een eerste netwerk opbouw. Zoals iemand van Youth for Christ mij zei: “Als je in een stad aan de slag wilt als pionier: earn the right to be heard.” (“Verwerf het recht om te worden gehoord”)

Container & Jongerencentrum

Op dit moment haken verschillende jeugdwerkers uit De Fontein aan bij mij en het netwerk van buurtbewoners en jongeren. In de komende zomermaanden zullen we  een aantal dingen aanpakken:

  • De optie om een opgeknapte zeecontainer in Park Zuidbroek te laten plaatsen zodat we kunnen uitproberen hoe een jeugdhonk in de wijk werkt;
  • Verdere gesprekken en plannen om een duurzaam jongerencentrum in het Kristal te realiseren waarin ons christelijk jeugdwerk en het algemene jeugdwerk van de buurt samenkomen;
  • Het initiatief van een jongerencentrum is niet exclusief voor de jeugd in de wijk: het wordt de eerste bouwsteen van een buurthuis of wijkcentrum, waarin alle generaties hopelijk een plek vinden tegen eenzaamheid, geestelijke armoede en alles-alleen-moeten-oplossen.

Missionaire contacten 

Door het meewerken aan een initiatief vanuit de wijk zelf kan ik snel goede contacten leggen en een aantal daarvan ook verdiepen. Zo heb ik in de afgelopen maanden meerdere buurtbewoners leren kennen die geïnteresseerd zijn in het christelijke geloof of gesprekken over spiritualiteit en zingeving. Een paar weken terug dacht ik bij mezelf: ‘Als dit zo doorgaat hebben we een Alphacursus of iets dergelijks nodig in de wijk.’ Wanneer je daarin met me mee wil denken: heel graag!

Hoe doen we het samen als Fontein?

De grootste valkuil voor een pionier is dat ik in Zuidbroek allerlei dingen mag doen die ik vervolgens alleen in m’n eentje kan doen. Dat is niet de bedoeling. We zijn een missionaire gemeente. Mijn taak is om o.a. in Zuidbroek dingen voor ons voor te bereiden en klaar te leggen, zodat wij die als pionierende gemeenschap kunnen oppakken. Tegelijkertijd is het realiteit dat ik als pionier voorop loop. Daarom een aantal adviezen van mijn kant:

  • Spreek mij gerust aan (kan ook via WhatsApp of mail) en vraag me wat ik aan het doen ben namens jullie in Zuidbroek.
  • Denk niet dat ik hiervoor ‘getalenteerd’ ben of dat het alleen mijn persoonlijke roeping is. Of het nu gaat om een jongerencentrum, gesprekken over het geloof of bijvoorbeeld een Alphacursus: ik ben zeer beperkt. We hebben hierin jouw gaven en talenten nodig.
  • Vraag aan God wat jouw rol is in deze ontwikkelingen. Denk aan mogelijkheden die Hij kan creëren, ook in jou. En denk aan je grenzen: je hoeft niet op alles te reageren.
  • Bid voor de mensen die ik spreek; het netwerk van Fonteiners, jongeren en buurtbewoners dat ontstaat en de verdiepende (geloofs)gesprekken die gaande zijn.