Pinksternoveen

Pinksternoveen – Dag 5: Vriendelijkheid

Openingsgebed:
Heilige Geest, U bent de Bron van het leven. Kom in mijn hart en help mij om te groeien in liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en ingetogenheid. Help mij om te leven als leerling van Jezus. Zodat ik kan helpen om de wereld laten zien dat U, God, er voor iedereen bent.

Lezen: Filippenzen 4:4-7
Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen, De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dan hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Stilte:
neem even de tijd om na te denken over wat je net gelezen hebt

Quote:
met gebalde vuist kan je geen handen schudden
(Indira Gandhi)

Lees (of zing) Opwekking 732
Wat een wonder dat ik
Meewerken mag in uw koninkrijk,
Dat ik meewerken mag
En ik U van dienst kan zijn.

Met eigen handen
Zal ik werken aan uw recht.
Ik dank U Heer
En doe graag wat U mij zegt.

Wij mogen bidden voor wie ziek is,
Koken voor wie honger heeft,
Steunen wie de kracht mist,
Troosten wie gevangen leeft.
Jezus deed het ons voor:
De Vader geeft, wij geven door.

Wij mogen zorgen voor wie arm is,
Kleden wie geen kleren heeft,
Helpen wie gevlucht is,
Delen met wie niets meer heeft.
Jezus deed het ons voor:
De Vader geeft, wij geven door.

Gebed voor de vrucht van de vriendelijkheid
Heilige Geest, U bent de Geest van de vriendelijkheid. U kunt mijn hart vernieuwen. Bevrijd mij van alle negatieve gevoelens die ik heb voor de mensen om mij heen. Help mij te zien wat de mensen om mij heen nodig hebben. Heilige Geest, leer mij de ware vriendelijkheid.

Stilte:
neem even de tijd om na te denken over wat je net gelezen hebt

Slotgebed:
Heilige Geest, die vuur en liefde is, kom in mijn hart. Maak mij vurig en sterk in mijn liefde voor God en de mensen. God, geef mij uw Geest, dan zal alles weer nieuw worden. Dan zal de wereld er heel anders gaan uitzien: vrij van het kwaad en vol van het goede. God, geef dat ik door de Heilige Geest de echte wijsheid mag ontvangen. En zegen mij om tot zegen voor anderen te zijn. Door Christus onze Heer. Amen