Pinksternoveen

Pinksternoveen – Dag 6: Goedheid

Openingsgebed:
Heilige Geest, U bent de Bron van het leven. Kom in mijn hart en help mij om te groeien in liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en ingetogenheid. Help mij om te leven als leerling van Jezus. Zodat ik kan helpen om de wereld laten zien dat U, God, er voor iedereen bent.

Lezen: Kolossenzen 3:12-14
Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid, en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.

Stilte:
neem even de tijd om na te denken over wat je net gelezen hebt

Quote:
Zelfs de kleinste daad van goedheid is als een druppel water:
het zal rimpelingen in de hele vijver creëren

Lees:
Fluister het mij in, heilige Geest:
ik zal het goede denken
Spoor me aan, heilige Geest:
ik zal het goede doen.
Verlok me, heilige Geest:
ik zal het goede zoeken.
Geef me kracht, heilige Geest:
ik zal het goede vasthouden.
Bescherm me, heilige Geest:
ik al het goede nooit verliezen.
(toegeschreven aan Aurelius Augustinus)

Gebed om de vrucht van de goedheid
Heilige Geest, U bent de Geest van de goedheid. U kunt mijn hart vernieuwen. Bevrijd mij van boosheid. Help mij om in anderen allereerst het goede te zien. Heilige Geest, leer mij de ware goedheid.

Stilte:
neem even de tijd om na te denken over wat je net gelezen hebt

Slotgebed:
Heilige Geest, die vuur en liefde is, kom in mijn hart. Maak mij vurig en sterk in mijn liefde voor God en de mensen. God, geef mij uw Geest, dan zal alles weer nieuw worden. Dan zal de wereld er heel anders gaan uitzien: vrij van het kwaad en vol van het goede. God, geef dat ik door de Heilige Geest de echte wijsheid mag ontvangen. En zegen mij om tot zegen voor anderen te zijn. Door Christus onze Heer. Amen