Pinksternoveen

Pinksternoveen – Dag 7: geloof

Geloof (andere vertalingen: trouw, betrouwbaarheid. Het Griekse woord voor geloof: ‘pistis’, heeft 2 dimensies: geloven en vertrouwen. Vandaar dat de ene Bijbelvertaling voor ‘trouw’ of ‘betrouwbaarheid’ gaat; de andere voor ‘geloof’. Het Griekse pistis betekent in ieder geval niet een formeel geloof (‘Ik geloof dat’ – dat is meer: ‘ik belijd dat’); maar de innerlijke kant van geloven: vertrouwen op God of Jezus betrouwbaar vinden & dan ook zelf betrouwbaar zijn.)

Openingsgebed:
Heilige Geest, U bent de Bron van het leven. Kom in mijn hart en help mij om te groeien in liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en ingetogenheid. Help mij om te leven als leerling van Jezus. Zodat ik kan helpen om de wereld laten zien dat U, God, er voor iedereen bent.

Lezen: Handelingen 4:5-11
De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem, samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en allen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden. Nadat ze Petrus en Johannes in het midden hadden doen plaatsnemen, begonnen ze het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’ Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten, nu wij vandaag worden verhoord omdat we een zieke hebben geholpen, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen, dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.

Stilte:
neem even de tijd om na te denken over wat je net gelezen hebt

Quote
Wie betrouwbaar is in kleine dingen, is het ook in grote
(naar Lucas 16:10)

Lees (of zing) NLB 663
Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten is altijd om ons heen
Als zonlicht om de bloemen, een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen, zijn wij door Hem bemind.

Al is hij opgenomen, houd in herinnering
Dat Hij terug zal komen, zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen dat wij zijn majesteit
Van oog tot oog aanschouwen in alle eeuwigheid.

Gebed om de vrucht van de trouw
Kom heilige Geest, beziel mijn hart met standvastige trouw aan Jezus. Geef mij die innerlijke gloed die mij tot diepere overgave brengt aan Hem. Laat mij trouw zijn – vol geloof, hoop en liefde. En laat mijn betrouwbaarheid, ook in de kleine dingen, een getuige zijn van Uw trouw aan mensen.

Stilte:
neem even de tijd om na te denken over wat je net gelezen hebt

Slotgebed:
Heilige Geest, die vuur en liefde is, kom in mijn hart. Maak mij vurig en sterk in mijn liefde voor God en de mensen. God, geef mij uw Geest, dan zal alles weer nieuw worden. Dan zal de wereld er heel anders gaan uitzien: vrij van het kwaad en vol van het goede. God, geef dat ik door de Heilige Geest de echte wijsheid mag ontvangen. En zegen mij om tot zegen voor anderen te zijn. Door Christus onze Heer. Amen