Pinksternoveen

Pinksternoveen – Dag 8: Zachtmoedigheid

Openingsgebed:
Heilige Geest, U bent de Bron van het leven. Kom in mijn hart en help mij om te groeien in liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en ingetogenheid. Help mij om te leven als leerling van Jezus. Zodat ik kan helpen om de wereld laten zien dat U, God, er voor iedereen bent.

Lezen: Efeziërs 4:1-3
Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.

Stilte:
neem even de tijd om na te denken over wat je net gelezen hebt

Quote
Jezus is in al zijn majesteit afgedaald naar de nederigheid.
En dan durf jij, mens, je nog op te blazen?
Mens, kom tot jezelf, breng jezelf terug tot de nederigheid van Christus
en blaas jezelf niet op tot je van trots uit elkaar barst.
Augustinus

Lees (of zing) Opwekking 797
U roept ons samen als kerk van de Heer, Verbonden met U en elkaar
Wij brengen U lof, geven U alle eer, Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar
Jezus is gastheer en nodigt ons uit. Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest, die alles gelooft en verdraagt
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: Veelkleurig, verschillend en dienstbaar
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar; Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt

Breng ons samen, één in uw naam. Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest, verbonden in liefde, die U aan ons geeft

U roept ons samen voor Woord en gebed, als deel van uw kerk wereldwijd
Wij bidden om vrede, verzoening en recht. Gebruiken met vreugde de maaltijd
Wij breken het brood en verstaan het geheim om samen uw kerk en van Christus te zijn

Breng ons samen, één in uw naam. Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest, verbonden in liefde, die U aan ons geeft

Wij belijden één geloof en één Heer. Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer
Heer, geef vrede die ons samenbindt, Vader, maak ons één

Breng ons samen, één in uw naam. Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest, verbonden in liefde, die U aan ons geeft

Gebed om de vrucht van zachtmoedigheid
Kom Heilige Geest, laat mij zien hoe U mij hebt verbonden aan de mensen met wie ik werk, woon en het geloof deel. Geef mij nieuwe ogen, om met zoveel waardering te kijken naar een ander dat ik zacht en mild ben in mijn houding; ook wanneer ik mijn moed bij elkaar raap om de ander te corrigeren.

Stilte:
neem even de tijd om na te denken over wat je net gelezen hebt

Slotgebed:
Heilige Geest, die vuur en liefde is, kom in mijn hart. Maak mij vurig en sterk in mijn liefde voor God en de mensen. God, geef mij uw Geest, dan zal alles weer nieuw worden. Dan zal de wereld er heel anders gaan uitzien: vrij van het kwaad en vol van het goede. God, geef dat ik door de Heilige Geest de echte wijsheid mag ontvangen. En zegen mij om tot zegen voor anderen te zijn. Door Christus onze Heer. Amen