Pinksternoveen

Pinksternoveen – Dag 9: zelfbeheersing

Openingsgebed:
Heilige Geest, U bent de Bron van het leven. Kom in mijn hart en help mij om te groeien in liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en ingetogenheid. Help mij om te leven als leerling van Jezus. Zodat ik kan helpen om de wereld laten zien dat U, God, er voor iedereen bent.

Lezen: Romeinen 8:5,8
Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil… Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u.

Stilte:
neem even de tijd om na te denken over wat je net gelezen hebt

Quote
Every man must decide whether he will walk in the light of creative altruism or in the darkness of destructive selfishness.
Martin Luther King, Jr.

Lees (of zing) NLB 671
Nu bidden wij de heilige Geest om een recht geloof het allermeest.
Dat Hij ons verblijde en ons bevrijde en aan ’t einde ons naar huis geleide.
Kyrieleis.

Geef, kostbaar licht, ons uw helderheid, dat wij Christus kennen voor altijd.
Leer ons te bouwen op die getrouwe die ons ’t vaderhuis heeft doen aanschouwen.
Kyrieleis.

Geef, heilige liefde, uw overvloed, doe ons hart ontvlammen in uw gloed.
dat wij één van zinnen elkaar beminnen alle twist en tweedracht overwinnen.
Kyrieleis

Geeft, hoogste Trooster in alle nood, dat wij nummer vrezen schande of dood.
dat wij niet versagen ten laatste dage, als de vijand zelf aan ons komt klagen.
Kyrieleis
(tekst van Martin Luther)

Gebed om de vrucht van zelfbeheersing
Heilige Geest, beadem mijn hart opnieuw. Maak mijn versteende hart weer levend, dan volg ik Uw verlangens en niet de mijne. Bevrijd mij van mijn overheersende ego zodat ik vrij ben om mijn leven in dienst te stellen aan U en mijn medemens.

Stilte:
neem even de tijd om na te denken over wat je net gelezen hebt

Slotgebed:
Heilige Geest, die vuur en liefde is, kom in mijn hart. Maak mij vurig en sterk in mijn liefde voor God en de mensen. God, geef mij uw Geest, dan zal alles weer nieuw worden. Dan zal de wereld er heel anders gaan uitzien: vrij van het kwaad en vol van het goede. God, geef dat ik door de Heilige Geest de echte wijsheid mag ontvangen. En zegen mij om tot zegen voor anderen te zijn. Door Christus onze Heer. Amen