Algemeen

Bedankt

Beste mensen van De Fontein,
Wij willen jullie bedanken voor alle kaarten en aandacht die we vanuit De Fontein hebben gekregen na het overlijden van onze vader, Max Horn. Hierbij digitaal het bedankkaartje.
Max heeft zich vanaf het moment dat hij bij jullie binnen kwam thuis gevoeld. Hij vond het geloof moeilijk, maar de mensen geweldig. Elke zondagochtend kwam hij bij jullie en had het
in ons telefoongesprek daarna over de preek en ook over het koffie drinken daarna. Maar niet alleen de zondagochtend, ook andere momenten in de week heeft hij genoten van de
contacten met jullie, mensen van De Fontein.Wij, als dochters, zijn jullie zeer erkentelijk voor de wijze waarop jullie Max in jullie midden hebben opgenomen. Het heeft de laatste jaren van zijn leven verlicht. Door de corona ging alles anders, maar ook toen wisten jullie hem te verblijden met jullie contacten en warmte.Het is voor ons onmogelijk om jullie allemaal persoonlijk te bedanken, dus vandaar op deze wijze.
Dank voor wat jullie voor hem betekend hebben.

Met vriendelijke groet
Ineke Takke-Horn