Financiën

Tweede collecte zondag 6 juni

Vanuit de wijkkas van De Fontein worden allerlei kosten betaald die te maken hebben met het samen gemeente zijn. De bloemen, de koffie, het jeugdwerk. De collecte van vandaag is speciaal bestemd voor de onkosten van het koffiedrinken na de dienst. Je kunt geven via de chrch-app (voorkeur) of via https://defonteinapeldoorn.nl/ondersteun. Geef bij ‘Project’ aan dat u bij wilt dragen voor de ‘Wijkkas De Fontein’. Mensen die graag het bedrag via hun eigen bankomgeving willen overmaken, kunnen gebruiken maken van de bankrekening NL58INGB0007810289 t.n.v. PGA betreffende De Fontein. Vermeld er wel even bij: ‘Wijkkas De Fontein’.