Diaconie

Diaconale collecte 11 juli

Een behoorlijk aantal Apeldoornse huishoudens kan niet genieten van een korte vakantie, omdat zij leven van een beperkt budget. Ook dit jaar kunnen inwoners uit Apeldoorn, die verkeren in bijzondere situaties én een minimuminkomen hebben, zich aanmelden via de wijkdiakenen of de Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn voor een vakantie in Nederland. Met de bijdragen van vandaag kunnen deze mensen, kerkelijk of niet-kerkelijk, toch op vakantie. Ook in coronatijd. Maak je bijdrage over via de chrch-app  (bij voorkeur), NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of via https://site.skgcollect.nl/292/gift/formulier.html?id=7423.