Algemeen

Gezocht: nieuwe leden kerkenraadscommissie en werkgroepen

Tijdens de gemeenteavond eind juni is aangegeven dat we de komende maanden werk willen maken van de bemensing van de kerkenraadscommissie. Zoals jullie weten, vertrekken per 1 september 2021 drie leden. We zijn dus op zoek naar nieuwe mensen. Je bent als gemeentelid van harte uitgenodigd om namen in te dienen. Aanmeldingen ontvangen we graag uiterlijk 1 augustus 2021 via secretariaat@defonteinapeldoorn.nl. Als je zelf belangstelling hebt, mag je dat ook aangeven. Daarnaast is de kerkenraadscommissie bezig om mensen rechtstreeks te vragen.

Naast de kerkenraadscommissie zijn we ook zoek naar mensen die zich willen gaan inzetten voor diverse werkgroepen. Daarvoor hoef je niet direct gemeentelid te zijn om mee te doen met de werkgroepen. We zijn nog op zoek naar mensen die betrokken willen raken bij:

  1. Jeugdwerk
  2. Techniek
  3. Vieringen (inhoudelijk en muzikaal, maar ook als voorbereider bij de diensten)
  4. Pastoraat
  5. Missionair

Heb je belangstelling? Aanmelden kan tot uiterlijk 1 september 2021 via secretariaat@defonteinapeldoorn.nl.

Tijdens de preek van Sander op zondag 11 juli kregen we een aantal vragen mee om over na te denken in deze vakantieperiode. Deze vragen hebben ook alles te maken met de zoektocht naar kerkenraadscommissieleden en leden voor de diverse werkgroepen.

  1. Waar zit jij nu; en zit je daar goed?
  2. Waar zitten we als Fontein; en waar leidt Jezus ons heen?

Sander gaf drie adviezen vanuit de Bijbel mee. Lees ze nog eens na en neem de inhoud mee bij je overwegingen wat jij kan bijdragen aan het Koninkrijk van God:

  1. Laat toe dat Jezus je in Zijn cirkel trekt (Markus 4, 5, 6, 9).
  2. Zoek jouw rol in leiderschap tijdens een dienst of viering als (2 Timotheüs 1; bedieningen: Efeze 4, gaven: 1 Korinthiërs 12, vrucht: Galaten 5.
  3. Zoek een Paulus of Junia om je verder te helpen bij je zoektocht (Romeinen 16)

We zijn benieuwd naar de reacties en zien ernaar uit om Gods weg te zien in ons persoonlijke leven en het leven in de gemeente.