Diaconie

Tweede collecte 15 augustus

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien relatief weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Ieder jaar doen daarnaast 6.000 tieners mee aan een jongerentraining​. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals dit project in Pakistan. Je kunt geven via de chrch-app (voorkeur) of via https://defonteinapeldoorn.nl/ondersteun. Geef bij ‘Project’ aan dat u bij wilt dragen voor de ‘Kerk in Actie Pakistan’. Mensen die graag het bedrag via hun eigen bankomgeving willen overmaken, kunnen gebruiken maken van de bankrekening NL58INGB0007810289 t.n.v. PGA betreffende De Fontein. Vermeld er wel even bij: ‘Kerk in Actie Pakistan’.