Algemeen

Cursus Bijbels Hebreeuws

Ds. Jan Lammers uit Beekbergen start voor de zesde keer een cursus Bijbels Hebreeuws. De cursus heeft vaste grond onder de voet gekregen in Beekbergen. Er is dan ook een speciale naam bedacht voor de cursus en wel BAAQA HAARIEM. Dat is Beekbergen in het Hebreeuws. HAARIEM is het woord voor bergen. BAAQA betekent “bikken”. “Beek” in “Beekbergen” hangt samen met het bikken van ijzererts in vroeger tijden in deze regio. En “bergen” slaat op de “bergen met afval” die dit bikken met zich meebracht. De Zwarte Bergweg in Lieren en de Smittenberg in Beekbergen zijn namen die daaraan nog herinneren.

De cursus  van 2 x 10 lessen wordt gehouden in het gebouw van de hervormde gemeente (Hoogepad, Papenberg 5, Beekbergen, tegenover de kerk, aan de andere zijde van de Dorpstraat) en wel op woensdagavond van 20.00 – 21.30. De eerste les is op 8 september. De cursus van 20 lessen van anderhalf uur kost 80 euro, 40 euro in september en 40 euro in januari.

Deelnemers aan de vorige cursussen gaan een keer per twee weken verder met bestuderen van de onregelmatige werkwoorden en met het lezen van Bijbelteksten (groep B). Deze groep komt één keer per twee weken samen op woensdag van half zeven tot acht uur. Verder is een groep die één keer per maand samenkomt om Hebreeuwse teksten te lezen (aan de hand van de efemeriden van Piet van Midden), groep C. Groep C komt samen op de laatste of voorlaatste woensdag van de maand. Wie al enige kennis van het Hebreeuws heeft kan bij één van deze twee groepen aansluiten. Neem dan contact op met ds. Jan Lammers.

Opgeven (het liefst per e-mail) bij ds. Jan Lammers, van Schaffelaarweg 38, 7361 AG Beekbergen; 055- 8441679, 06 4032 7109, jan@jrlammers.nl Belangstellenden kunnen de precieze data opvragen.