Missionair

Meedoen met werkgroep Missionair?

Investeren in zoekers

Wanneer je aansluit bij deze werkgroep investeer je bewust in contacten en vriendschappen met Apeldoorners die niet (meer) in de kerk komen, maar wel aan het zoeken zijn naar God, geloof of antwoorden op hun vragen. Denk ook aan mensen die deel willen zijn van iets groters; of een groot hart hebben voor de wijk of de stad en zich willen inzetten voor mensen. Als het gaat om investeren in zoekers, dan kan je denken aan de volgende activiteiten:

  • Kringen binnen de Fontein en de andere Protestantse wijkgemeenten in Apeldoorn ondersteunen of trainen in hoe je er bent voor stadsgenoten op zoek naar God;
  • Onze diensten zo helpen in te richten dat zoekers zich welkom en begrepen voelen en uitgedaagd worden met het Evangelie;
  • Zelf als missionaire werkgroep groeien in het leren kennen van zoekers;
  • Van daaruit activiteiten neer te zetten waar Apeldoorners hun eigen zoeken beter begrijpen, Jezus leren kennen en hoe Hij hun zoektocht vérder brengt. Denk aan activiteiten zoals debatavonden rondom actuele onderwerpen met een christelijke inbreng (meer uitnodigend) of denk aan de Alpha cursus (meer uitdagend);
  • Een inhoudelijke weg uitdenken en organiseren waarin Fonteiners samen met zoekers stap voor stap groeien in geloof.

De missie van God ontdekken

In de Fontein geloven we dat God een missie heeft: Hij is op zoek naar mensen. Lang voordat wij missionair bezig zijn heeft Hij zichzelf in de wereld uitgezonden, als de God van Israël, in Jezus en in de zending van de heilige Geest. Als missionaire werkgroep zijn wij er voor om Fonteiners daar stil bij te zetten. God is allang aan het werk in jouw straat, wijk en stad. Jezus is allang de mensen om jou heen thuis bij God aan het brengen. De heilige Geest is al werkzaam in buurt- en verzorgingshuizen; in cultuur en kunst; in de hoofden en harten van Apeldoorners. De vraag is niet zozeer: ‘Wat gaan we doen?’. Maar: ‘Wat is de Heer aan het doen en hoe sluiten wij bij Hem aan?’. Als het gaat om aansluiten bij God, dan kan je het beste denken aan dit soort actiepunten:

  • Een Gebedsgroep initiëren waarin we concreet luisteren naar God; bidden voor de stad en de impact van het Evangelie op de stad (daarbij samenwerken met al bestaande gebed-initiatieven);
  • Contact en samenwerking zoeken met de andere Protestantse wijkgemeenten, andere christelijke geloofsgemeenschappen en gemeenschappen van andere religies;
  • Van daaruit stadsbrede activiteiten opzetten die gelinkt zijn aan de Apeldoornse wereld van cultuur-en-uitgaan, festivals, welzijn-en-zorg, etc.
  • Zelf groeien in theologie, Bijbelkennis en inspirerende voorbeelden van andere pioniersplekken/kerken, o.a. door trainingen mee te maken die bijvoorbeeld vanuit de PKN worden aangeboden.

Als bovenstaande je raakt, enthousiasmeert, ongeduldig maakt of je denkt bij jezelf ‘dat kan veel beter’; dan zal deze werkgroep waarschijnlijk goed bij je passen. En heeft deze werkgroep er echt iets aan wanneer je een beetje van je tijd en talenten hieraan geeft. Neem gerust contact op met ds. Sander Ris: 06-19863293 of sanderris@defonteinapeldoorn.nl.