Financiën

Herinnering bijdrage Solidariteitskas 2021

Begin juni vond de actie solidariteitskas plaats. Voorgaande jaren vroegen wij u per acceptgiro een bijdrage van € 10 over te maken. Dit jaar hebben we ook per e-mail gemeenteleden benaderd om deel te nemen. Helaas heeft nog niet iedereen de gevraagde € 10 aan overgemaakt en dat resulteert in een tekort van onze wijkgemeente om aan de verschuldigde landelijke afdracht te voldoen. Vandaar dat we een beroep op u doen de bijdrage alsnog over te maken over te maken op NL72RABO0373715412 t.n.v. Protestantse Gem. Apeldoorn onder vermelding van “Solidariteitskas en uw registratienummer. Afgelopen week zijn de herinneringen per e-mail verzonden.