Algemeen

Klimaatpelgrimstocht

In aanloop naar de VN-Klimaattop organiseren GroeneKerken en Vastenactie daarom het Nederlandse deel van de internationale klimaatpelgrimstocht onder de naam ‘Gewoon gaan!’. De tocht startte op 14 augustus in Polen. Dertig pelgrims zijn van daaruit op weg naar de VN-Klimaattop in Glasgow in november. Van 30 september tot 11 oktober trekt de klimaatpelgrimstocht door Nederland. Zondag 3 oktober lopen de pelgrims van Colmschate via Twello naar Apeldoorn. Maandag 4 oktober lopen ze via Assel naar Voorthuizen. Aan kerken in Apeldoorn is de vraag gesteld te zorgen voor opvang van de pelgrims. Rondom de Klimaatpelgrimstocht worden allerlei activiteiten in Apeldoorn georganiseerd.

Uitgebreidere informatie is te vinden via de website: www.diaconieapeldoorn.nl.