Diaconie

Diaconale collecte 3 oktober

Mensen die in financiële nood verkeren en niet in aanmerking komen voor andere voorzieningen, kunnen een beroep doen op Het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn. Dit interkerkelijk fonds werd in 2017 in het leven geroepen om mensen financieel te ondersteunen voor wie geen andere voorzieningen beschikbaar zijn. Met uw bijdrage kan dit interkerkelijk fonds mensen in geldnood beter helpen. Maak je bijdrage over via de chrch-app  (bij voorkeur), NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of via https://site.skgcollect.nl/292/gift/formulier.html?id=7423.