Financiën

Tweede collecte 24 oktober

Vanuit de wijkkas worden alle kosten van onze geloofsgemeenschap betaald. Bijvoorbeeld de koffie, de bloemengroet, de (jeugd)clubs, catechese, licenties voor de liedbundels en missionaire acties, zoals het vakantiebijbelfeest. Je kunt geven via de chrch-app (voorkeur) of via https://defonteinapeldoorn.nl/ondersteun. Geef bij ‘Project’ aan dat u bij wilt dragen voor de ‘Wijkkas De Fontein’. Mensen die graag het bedrag via hun eigen bankomgeving willen overmaken, kunnen gebruiken maken van de bankrekening NL58INGB0007810289 t.n.v. PGA betreffende De Fontein. Vermeld er wel even bij: ‘Wijkkas De Fontein’.