Algemeen

Begrotingen 2022

Nadat de Algemene Kerkenraad de begrotingen voorlopig heeft vastgesteld, worden deze in samenvatting in de gemeente gepubliceerd op de website en tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd.

De Algemene Kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid tot uiterlijk 15 november 2021 hun mening over de begrotingen kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad de begrotingen  vast.

Uw zienswijze kunt u kenbaar maken op de begroting van de Protestantse Gemeente Apeldoorn naar: boekhouding@pkn-apeldoorn.nl en op de begroting van de Diaconie naar diaconie@pkn-apeldoorn.nl

Om de begrotingen te kunnen zien hierbij de link naar de website van de PGA:  begrotingen 2022

Het Kerkelijk Bureau van de Protestantse gemeente Apeldoorn