Algemeen

Eeuwigheidszondag 21 november

De laatste zondag van het kerkelijk jaar (de laatste zondag voor de eerste advent) viert de Protestantse Kerk traditiegetrouw eeuwigheids- of gedachteniszondag. Het is de dienst waarin we de namen noemen van hen die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. We brengen hen in herinneren en steken een kaars aan voor hen, en voor iedereen die we missen in ons eigen leven. Daarvoor wordt tijdens deze dienst de gelegenheid geboden. Ook op die manier willen we samen als gemeente van Jezus kerk zijn: in het blijven herinneren dat de dood niet het laatste woord heeft. Wees van harte uitgenodigd om te komen én om ter plekke een lichtje aan te steken.