Algemeen

Beroepingsnieuws

De kerkenraad van wijkgemeente b.a. Eben Haëzerkerk en de algemene kerkenraad maken aan de gemeente bekend dat ds. H Russcher, predikant te Veenendaal, heeft bedankt voor het op hem uitgebrachte beroep.