Diaconie

Diaconale collecte 21 november

Ieder jaar gaan wijkdiakenen op pad om kerstpakketten en giften te brengen bij mensen die moeilijk rond kunnen komen en zeker rond de feestdagen iets extra’s heel goed kunnen gebruiken. Ook dit jaar zullen de diakenen uit uw gemeente dat weer doen. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan, want met uw steun zijn de diakenen in staat meer mensen uit de wijk te verrassen met een pakket of gift.  Maak je bijdrage over via de chrch-app  (bij voorkeur), NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of via https://site.skgcollect.nl/292/gift/formulier.html?id=7423.