Algemeen

Nieuwe gebedsapp in de Chrch-app  

We starten een nieuwe, aparte app binnen de chrch-app. Deze app is niet openbaar. Het doel is om de voorgangers de kans te geven om persoonlijke of gevoelige informatie die meekomt met gebedspunten te delen met een kleinere groep trouwe bidders in de Fontein die vertrouwd zijn met geheimhouding.

Op deze manier kunnen Sander en Sjoerd gebed vragen voor situaties die een bepaalde vertrouwelijkheid met zich meedragen. Bij Sander gaat het om gebed voor mensen die hij ontmoet in het pionierswerk en met wie hij gesprekken heeft over het geloof; bij Sjoerd over gebedspunten uit het pastorale werk.

Deze Gebedsapp is ook een instrument om samen meer te ontdekken van Gods kracht in gebed en door gebed heen. Zeker in gesprek met ‘zoekers’ hebben we het hard nodig dat de Geest in en door ons werkt én in onze gesprekspartners.

Gemeenteleden kunnen ook gebedspunten aandragen via de secretaris Herbert van Daalen (secretariaat@defonteinapeldoorn.nl). Bij deze Gebedsapp gaat het om gebedspunten of gebedsaanvragen waarbij er persoonlijke of precaire informatie meekomt die niet geschikt is om breder bekend te worden. Gebedspunten die niet zo’n kwetsbare inhoud hebben en gewoon met de hele gemeenschap kunnen worden gedeeld, zijn bedoeld voor de voorbeden tijdens de dienst. Gebedspunten in de Gebedsapp worden niet genoemd tijdens de voorbeden in de dienst, tenzij dit binnen de app afgesproken wordt met de voorgangers.

Wanneer gebedspunten in de Gebedsapp om meer actie vragen, bijvoorbeeld pastorale zorg, dan kan dat binnen de app gevraagd worden aan de voorgangers. Zij pakken een eventueel vervolg op. Het zou mooi zijn als deze Gebedsapp aanleiding geeft tot een netwerk van bidders (ook in samenwerking met Huis van Gebed en andere gebedsinitiatieven in de stad). We houden onze ogen en oren open.

We zoeken leden van De Fontein die:

  • structureel willen bidden voor gebedspunten die in deze gesloten app worden gedeeld door Herbert, Sander en Sjoerd
  • de belofte doen om persoonlijke informatie die meekomt met de gebedsaanvragen in de app alleen met God te delen.

Stuur een bericht via secretariaat@defonteinapeldoorn.nl al je mee wilt doen.