Algemeen

Nieuwe voorzitter Algemene Kerkenraad

De algemene kerkenraad heeft in zijn vergadering van 18 november 2021 Marjoleine Engelbert-Clarenbeek verkozen tot ouderling met bepaalde opdracht en haar voorts benoemd tot voorzitter van de algemene kerkenraad. De algemene kerkenraad is verheugd dat Marjoleine de verkiezing en benoeming heeft aanvaard. Indien er 26 november 2021 geen wettige bezwaren zijn ingediend bij het scribaat van de algemene kerkenraad, e-mail: scriba.ak@pkn-apeldoorn.nl zal Marjoleine in een eredienst in De Fontein in het ambt worden bevestigd.