Diaconie

Diaconale collecte 28 november

In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of zoeken troost in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ Moldavië bieden daarom naschoolse opvang in dagcentra van kerken. Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- en spelactiviteiten. Met deze collecte helpt u deze kinderen aan een beter leven. Maak je bijdrage over via de chrch-app  (bij voorkeur), NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of via https://site.skgcollect.nl/292/gift/formulier.html?id=7423.