Algemeen

Werken met taakgroepen

Binnen onze gemeente zijn veel mensen betrokken bij allerlei soorten activiteiten. Dat is mooi om te zien; we zijn immers allemaal werkers in Gods wijngaard. Tijdens de afgelopen periode hebben we als kerkenraadscommissie nagedacht hoe we de gemeente verder vorm kunnen geven en (nieuwe) leden kunnen betrekken bij dat wat er voor en achter de schermen gebeurt. En dat is goed gelukt! We hebben verschillende taakgroepen opgericht en mensen gevraagd om hiervoor ‘kartrekker’ en aanspreekpunt te zijn. Hieronder een overzicht:

  • Taakgroep Missionair: vormgeven van missionaire activiteiten, in samenwerking met het pioniersteam (Marthilde te Kulve)
  • Taakgroep Jeugd: vormgeven van activiteiten van en voor de jeugd, inclusief jeugdkerk en creche (Bart van Ommen voor 12+ en Ciska Bakker voor 12-)
  • Taakgroep Vieren: vormgeven van diensten en andere vieringen, samen met het muziekteam (Remco Bakker)
  • Taakgroep Pastoraat: vormgeven van pastorale activiteiten inclusief het kringenwerk (Sjoerd Muller)
  • Taakgroep Logistiek: logistieke taken zoals het klaarzetten van de kerkzaal, welkom en koffie, bloemen (Chiel Egberts)
  • Taakgroep Communicatie (vormgeven van in- en externe communicatie, website, nieuwsbrief en chrch app (Herbert van Daalen)
  • Taakgroep Techniek: regelen van technische faciliteiten tijdens vieringen, licht, geluid en beeld (Rens den Braber en Mark Burggraaf)
  • Taakgroep Financiën: regelen van zaken rondom financiën en kerkbeheer (Jos Nijkamp)

De leden van de kerkenraadscommissie hebben nauw contact met de ‘kartrekkers’, zodat de lijnen kort zijn. De komende maanden worden gesprekken gevoerd met de vertegenwoordigers van de Taakgroepen en wordt het beleid verder uitgewerkt. We starten deze maand met de Taakgroep Vieren en gaan nadenken over de inhoud van onze vieringen. In de komende nieuwsbrieven laten we de verschillende groepen aan het woord. Als je vragen hebt of als je bij een groep wilt aansluiten, neem dan contact op met één van bovenstaande vertegenwoordigers.