Financiën

Extra bijdrage/eindejaarsgift

Allereerst hartelijk bedankt voor uw gulle giften. In totaal hebben we nu ruim € 4.000 aan extra bijdragen mogen ontvangen. Geweldig, heel erg bedankt daarvoor. Bij de begroting voor 2021 zijn we uitgegaan van een tekort van € 31.000. Op dit moment wordt het tekort voor het jaar 2021 geschat op € 36.000. Als u overweegt om De Fontein een eindejaarsgift te geven, dan is dat heel erg welkom. Het zou mooi zijn, als we de resterende € 5.000 ook nog kunnen inhalen. Nogmaals voel u niet verplicht.

U kunt een extra bijdrage geven via de chrch-app, via de website, of via onze eigen bankrekening NL58 INGB 0007 8102 89 t.n.v. Protestante Gemeente Apeldoorn De Fontein. Graag met vermelding van eindejaarsgift of extra bijdrage.

Alvast bedankt.

Jenine Bouwheer,
Penningmeester