Algemeen Pastoraat

Doe mee met de Gebedsapp!

Lieve Fonteiners, neem even vijf minuten om de Gebedsgroep binnen onze chrch-app te leren kennen en doe mee – want door jouw gebed wordt ons werk gevuld met Jezus’ wonderlijke aanwezigheid en kracht. Een kleine getuigenis daarvan vind je hieronder.

Gebedsgroep

In onze chrch-app vind je onder ‘Groepen’ de Gebedgroep. Je krijgt daar toegang toe wanneer je de secretaris Herbert van Daalen (secretariaat@defonteinapeldoorn.nl) een berichtje stuurt waarin je hem daarom vraagt. Je belooft dan de Gebedspunten die in deze Gebedsgroep worden gedeeld, vertrouwelijk te behandelen en niet te delen met derden. En je belooft om structureel voor de namen en situaties die worden genoemd te bidden. Dat hoeft niet dagelijks te zijn, maar wel bijvoorbeeld één keer per week.

Gebed = onmisbaar

Deze Gebedsgroep is voor het evangelisatie- en pionierswerk dat we samen doen in Zuidbroek en Apeldoorn onmisbaar. Nog maar een maand actief, zie ik nu al de vruchten van deze specifieke manier van samen-bidden.

Klein getuigenis

Een twintiger die ik leerde was afgelopen maanden bezig met sollicitaties die voor haar echt  belangrijk waren. Omdat diegene ‘zoekend’ is naar God en onbekend met het geloof, was het voor haar voor het eerst om iets bij God in gebed te brengen. Via de Gebedsgroep konden we met haar meebidden. Ze heeft daarbij echt iets moois ervaren en wil in het komende jaar meer weten van God, geloven en gebed.

Screenshot

In deze screenshot zie je de binnenkant van de Gebedsgroep. Er worden door mij en Sjoerd namen gedeeld in de Gebedsgroep van mensen die kennis aan het maken zijn met het geloof of mensen die simpelweg ons gebed nodig hebben binnen en buiten de Fontein.

Ik hoop dat je hierdoor gemotiveerd wordt om na te denken of jij de geheimhouding en het structurele gebed kan waarmaken. Denk daar niet te zwaar over, we zoeken geen ‘goede bidders’. We zoeken mensen zoals jij die minstens 2 minuten per week op de Gebedsgroep willen kijken in de chrch-app en mee willen bidden.

Sander Ris