Algemeen

Uit de kerkenraadscommissie

De kerkenraadscommissie heeft op dinsdag 11 januari de eerste vergadering van het nieuwe jaar gehad. We zien terug op een goede en gezegende avond. Graag willen we met je delen wat er zoal besproken is:

  • De kerkenraadscommissie ziet positief terug op de activiteiten en diensten rondom de kerstdagen. We willen iedereen bedanken die op een of andere manier een bijdrage heeft geleverd.
  • Sander is bezig om te onderzoeken hoe hij stadsbreed zijn werk als missionair predikant zou kunnen doen. Hij is daarover in gesprek met de Protestantse Gemeente Apeldoorn. We zien uit naar vruchtbare en zegenrijke gesprekken die resulteren in missionaire betrokkenheid met mensen die Christus nog niet kennen.
  • We hebben met elkaar gesproken over de missionaire werkzaamheden van Sander in de wijk Zuidbroek. Sander is, samen met anderen in Zuidbroek, betrokken bij het opzetten van een jeugdhonk in Zuidbroek. Op dit moment is hij het gezicht naar buiten (zie ook de artikelen die er in de pers zijn verschenen). Nu er ‘gedoe’ is met een aantal ouderen in het Kristal die niet willen dat de jongeren een jeugdhonk krijgen in het Kristal is de vraag wat de rol van Sander betekent voor de verstandhoudingen van De Fontein met het Kristal. De kerkenraadscommissie steunt het werk dat Sander verricht. We hebben toch het goede met de wijk voor, vanuit onze christelijke identiteit? We zoeken het goede voor zowel de ouderen maar ook voor de jeugd. Dat belangen soms botsen, is een feit. De kerkenraadscommissie gaat wel op zoek naar een aantal mensen in de gemeente die het werk van Sander gaat ondersteunen. Deze gemeenteleden zullen fungeren als een soort klankbord, maar zullen ook zorgen voor continuïteit van de contacten die Sander heeft opgebouwd in relatie met De Fontein.
  • De kerkenraadscommissie kijkt met tevredenheid terug op de dienst met het zendingsgezin Oudshoorn. “God is goed”, is een zin die nog steeds resoneert. De collecte voor het werk van het gezin Oudshoorn heeft ruim 700 euro opgebracht. Het is mooi dat we geld geven om zijn werk te ondersteunen, maar we hopen dit jaar meer betrokkenheid te creëren met het werk wat zij doen in Namibië. Vanuit de taakgroep Missionair zal er worden nagedacht hoe dit vorm te geven, onder andere tijdens de diensten. De kerkenraadscommissie heeft besloten om vanaf dit jaar twee extra zendingsprojecten te gaan ondersteunen: zendingswerkers Willem en Christien Baarssen die voor Wycliffe Bijbelvertalers in Mali actief zijn en Bettelies Westerbeek die in de Haagse buurt Moerwijk pioniert: Geloven in Moerwijk. Over hen later meer. We hopen dat we op deze manier het zendingsbewustzijn in onze gemeente te vergroten.