Financiën

Extra bijdrage/kerstgift

Via dit bericht wil ik iedereen heel erg bedanken voor de extra bijdragen en kerstgiften die wij in november en december mochten ontvangen. In totaal hebben we ruim € 5.000 aan extra bijdragen en € 3.500 aan kerstgiften ontvangen.

Het uiteindelijke resultaat over 2021 is nog niet volledig bekend, maar het ziet er naar uit dat we het verlies over 2021 volledig kunnen compenseren met reeds opgebouwde reserves uit eerdere jaren. Voor nu alvast heel erg bedankt. Zodra er meer bekend is, hoort u dat van mij.

Jenine Bouwheer,
Penningmeester De Fontein