Algemeen

Jouw gaven en talenten in ons pionierswerk?

Begin januari heb ik tijdens een presentatie een update gegeven van ons pionierswerk in Apeldoorn en de wijk Zuidbroek. In de presentatie heb ik verteld dat er echt nog genoeg te betekenen is voor Fonteiners in het missionaire pionierswerk.

In dit overzicht vind je bij ieder pioniersproject hoe jij als Fonteiner mee kan doen. Ik zou het heel mooi vinden wanneer je jouw gekregen gaven en talenten kwijt kan in ons pionierswerk! Mail, app of bel me gerust wanneer dingen je aanspreken en je meer wilt weten.

Sander Ris (sanderris@defonteinapeldoorn.nl) | 06-19863293


Zwerflunch

Vier keer per jaar organiseren we jongeren uit de Fontein en andere Protestantse kerken in 055 een lunch met zwerfjongeren. Apeldoorn kent ruim honderdvijftig jongeren die geen veilige plek of dak boven hun hoofd hebben. Om deze jongeren te leren kennen, een hart onder de riem te steken en hier en daar te helpen – lunchen we met hen samen.

Voor de Zwerflunch zoeken we Fonteiners die de boodschappen verzorgen. Want bij elke lunch moet er flinke boodschappen worden gedaan en afgeleverd bij de Grote Kerk waar de lunches plaatsvinden.

Vind je het leuk om kennis te maken met jongeren in moeilijke omstandigheden; en ben je er goed in om om te gaan met hun pittige levensverhalen – dan is dit project zeker voor jou.

Denk aan een tijdsinvestering van 3 dagdelen, 4x per jaar. De eerstkomende Zwerflunch zal in maart of april plaatsvinden. De voorbereidingen zijn al gaande, dus je kan zo aansluiten.


Veritas Forum (debatingsavonden)

Een groepje twintigers organiseert in 2022 avonden waarin een bekende spreker een christelijk of religieus thema op een wetenschappelijke manier bespreekt; om vervolgens een pittige discussie neer te zetten met de gasten. Denk aan een onderwerp als: ‘Bestaat er een absolute waarheid?!’. De avonden zijn in de setting van een café en bedoeld voor gelovigen en niet-gelovigen die hun eigen overtuigingen willen aanscherpen en niet bang zijn voor een tegen-argument.

Je wilt zeker met dit project meedoen wanneer je je herkent in één van deze drie:

  • je bent een kritische denker
  • je vindt gesprekken met andersdenkenden uitdagend
  • je hebt er feeling mee om het christelijk geloof uit te leggen of te verdedigen.

Denk aan een tijdsinvestering van twee dagdelen (wrs. avonden) per maand. We hopen in de zomer of het najaar van 2022 het eerste Veritas-Forum te kunnen organiseren. De voorbereidingen zijn nu al aan de gang.


Alpha

De Alpha is er voor mensen die geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof of zoeken naar een God en geloof. Alpha bestaat uit acht tot tien avonden waarin er er samen wordt gegeten, een thema uit het geloof wordt toegelicht en er in kleine gespreksgroepen verder over wordt gesproken.

Binnen Alpha kan je veel van je zelf kwijt wanneer je praktisch ingesteld ben, bijvoorbeeld rondom het koken of het neerzetten van een gezellige café-sfeer, met gevoel voor design en aankleding van de ruimte.

Maar misschien ben je juist iemand die het groepsproces en de gesprekken wijs en open-minded kan begeleiden

Denk aan een tijdsinvestering van 2 – 4 uur per 2 weken. De Alpha start in de voorjaarsmaanden van 2022.


Gebed & Genezing

In ons missionaire en pionierswerk willen we meer leren over bidden met mensen, ook wanneer ze ziek zijn of lijden. Maar hoe doe je dat vanuit Jezus’ leven en onderwijs? Deze kring in huiselijke sfeer heeft jouw bijdrage nodig in het samen lezen uit de Bijbel en leren hoe je zo bidt met anderen, dat mensen iets ervaren Jezus’ aanwezigheid bij hen.

Heb je ervaring met ministry / bidden met mensen;

kan je goed omgaan met de kwetsbaarheid van mensen en de pijn die ze ervaren;

wil je groeien in Bijbels-theologische kennis of ken je daar al het nodige van –

–  dan is dit een mooie kans om mee te doen.

Denk aan een tijdsinvestering van één avond per 3 weken. Deze kring is al een paar keer bij elkaar gekomen. Je kan in overleg met Sander aansluiten en meedoen.


Buurtbank

De Buurtbank is er om een match te maken tussen wat Fonteiners (als groep/kring of individueel) mooi vinden om te doen en een persoonlijk vrijwilligersproject wat daarop aansluit. We hebben de Buurtbank samen met Stichting Present, Stimenz en Apeldoorn Pakt Aan opgezet. Het is hetzelfde als de Present-acties, die sommigen van ons al kennen.

Fonteiners die iets willen beteken voor een ander worden door de Buurtbank op een persoonlijke manier gekoppeld aan een gezinnen of individuen die hulp nodig hebben. Denk aan jongen die geïsoleerd zijn en vereenzamen; alleenstaande moeders die het fijn vinden om met iemand een koffie te drinken in de binnenstad (even eruit zijn); aan gezinnen die in een verarmd huis wonen en hulp nodig hebben bij het onderhouden van de tuin of het vernieuwen van de keuken; of ouderen die graag met iemand een wandeling maken.

Ben je administratief en organisatorisch ingesteld, dan heeft dit project jouw kunde nodig om de matches te organiseren tussen Fonteiners die iets willen betekenen en hulpontvangers (Apeldoorners in nood) die hun hulp graag zouden willen ontvangen.  Die matches moeten worden geregeld en vastgelegd in e-mails, excel sheets en formulieren.

Denk aan een tijdinvestering van tweewekelijks 2 á 3 uur. Je kan er direct mee beginnen.


Jongerenavonden in Zuidbroek

Samen met Bloksco, een buurtgroep van jongeren en volwassenen uit Zuidbroek, organiseren we in de komende maanden 2 jongerenavonden per week. Zodat jongeren uit Zuidbroek elkaar kunnen treffen op een plek waar ze welkom zijn, er met hen wordt meegedacht en ze begeleiding krijgen. Om deze jongerenavonden te realiseren hebben we jou nodig wanneer je:

  • organisatorische skills hebt om het team van Bloskco en de daaraan verbonden vrijwilligers te helpen om de avonden te organiseren;
  • er goed in bent om jongeren op hun gemak te laten voelen en met hen een gezellige sfeer te creëren;
  • het papierwerk wilt aangaan rondom fondsenwerving en subsidies aanvragen;
  • je handen wilt laten wapperen en met de jongeren de ruimte zo ombouwt dat het ook echt hun plek wordt.
  • vrijwilligers kan begeleiden in het wijs omgaan met jongeren die de nodige verhalen met zich meedragen.
  • wilt bijdragen aan een veilige sfeer rondom de jongerenavonden, door mee te doen met een stukje beveiliging in en rondom het jeugdhonk.
  • wilt en kan netwerken met ondernemers, ambtenaren, raadsleden en wethouders, zodat het jeugdhonk vanuit de lokale politiek en Apeldoornse ondernemers actief ondersteund blijft worden – dat is hard nodig.

Denk aan een tijdsinvestering  van één dagdeel per twee weken, te beginnen in de komende voorjaarsmaanden van 2022.