Algemeen

Apeldoorn geeft warmte

14 februari is het Valentijnsdag: dag van liefde, vriendschap en verbondenheid. Voor ‘Apeldoorn geeft warmte’ is het de slotdag van deze actie van verbondenheid. Wie het goed heeft kan zich verbinden met mensen die in grote problemen komen door de stijging van energiekosten en inflatie. Uiteraard lost deze actie de problemen van mensen niet op. Het is aan de politiek om met een structurele oplossing te komen. Maar wij doen wat wel kunnen: een gebaar van solidariteit maken. Op 9 februari is de stand van giften € 80.361,61. Geweldig! We hopen ons streefbedrag van € 100.000 te halen, zodat we 1000 huishoudens € 100,- kunnen geven. We zorgen er voor dat 100% van het opgehaalde bedrag bij de mensen komt die een steuntje in de rug nodig hebben. De aanvragen stromen binnen. We merken dat de nood van mensen hoog is. Valt u onder de doelgroep van de ontvangers? Heeft u een inkomen van maximaal 120% van het bestaansminimum en woont u zelfstandig? Stuur dit weekend uw aanvraag nog in. Zie voor alle info de website: www.cnap-apeldoorn.nl Op die website vindt u bij ‘aanvragen’ het formulier dat u in moet vullen. Voor vragen: apeldoorngeeftwarmte@gmail.com.

Namens de werkgroep veel dank voor uw vertrouwen in deze actie. Rond half maart zullen we verantwoording afleggen over het resultaat.