Algemeen

Bericht van de algemene kerkenraad

De algemene kerkenraad heeft dhr. M. (Rien) van Burg, Turfstekershoeve 28 te Apeldoorn verkozen tot ouderling met bepaalde opdracht en hem voorts benoemd tot scriba van de algemene kerkenraad. De algemene kerkenraad is verheugd dat de al wat langer bestaande vacature weer wordt ingevuld. Als er 25 februari 2022 geen wettige bezwaren zijn ingediend bij de voorzitter van de algemene kerkenraad, e-mail: voorzitter.ak@pkn-apeldoorn.nl zal Rien in een eredienst in de Eben-Haëzerkerk in het ambt worden bevestigd.