Algemeen

Herstart wijkkringenwerk

Halverwege maart willen we als Fontein na maanden weer het wijkkringenwerk opstarten. Veel kringen hebben hun eerste bijeenkomst vóór de tweede lockdown al gehad, en kunnen vanaf volgende maand weer opnieuw bij elkaar komen. Heb jij nog geen wijkkring of is jouw kring nog niet begonnen? Neem even contact op met de mensen in je kring via telefoon of mail en probeer tot een afspraak te komen. De groepsindeling is eerder verstuurd naar ieder gemeentelid (wij zullen deze de komende week nogmaals toezenden. Persoonlijk denk ik dat de komende maanden voor iedere kerk, maar ook de onze, spannend zullen zijn in dei zin dat we voor een groot deel het samen gemeente-zijn opnieuw moeten uitvinden: elkaar ontmoeten, tijd aan elkaar besteden en samenkomen rondom geloof en God. Deze wijkkringen zijn daarvoor een goed instrument.