Algemeen Diaconie

Noodkreet Goederenbank

Zoals u misschien wel weet is de Goederenbank een onderdeel van het Christelijk Noodfonds Apeldoorn. De goederenbank zamelt goederen in zoals meubels, witgoed en fietsen om die goederen beschikbaar te kunnen stellen aan mensen die het zelf niet zo breed hebben en min of meer afhankelijk zijn van giften. De goederen kunnen worden aangeboden bij de Goederenbank bij mevr. Cock van Nimwegen (cornelia.v.nimwegen@gmail.com  tel. 06 40005441). Zij beoordeelt of de goederen bruikbaar zijn en zo ja dan kunnen de goederen gratis worden opgehaald door vrijwilligers van de Goederenbank. Ook het bezorgen van de goederen bij aanvragers gebeurt door diezelfde vrijwilligers gratis. Nu rijst momenteel het probleem dat een aantal vrijwilligers niet meer in staat is om het werk te verrichten en er ontstaat dus een dringende behoefte aan een aantal nieuwe vrijwilligers die bereid zijn om 1 keer per twee weken een ochtend van hun tijd beschikbaar te stellen om de goederen op te halen en weg te brengen met een beschikbaar gestelde aanhanger. Eventueel kan een km-vergoeding worden gegeven. We zijn dus dringend op zoek naar een paar chauffeurs die met een aanhanger achter de auto kunnen en willen rijden en een paar sjouwers.