Algemeen

Herstart wijkkringenwerk

In de mail heeft u deze week berichten ontvangen over de herstart van de wijkkringen. Nu corona grotendeels achter de rug lijkt, kunnen we elkaar ook in kleiner verband weer thuis opzoeken. Kringen zijn een ideaal instrument om de samenhang onderling én met de gemeente te versterken (de kringen sluiten inhoudelijk aan bij de zondagse vieringen), vooral nu er ook nieuwe leden zijn bijgekomen in de coronaperiode. De gespreksvragen n.a.v. deze dienst worden later dit weekend verzonden. Voor meer informatie én de wijkkringenindeling: lees de mails van afgelopen week.